Publikacje

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 roku W uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) Sąd Najwyższy stwierdził, że osoba prawna może domagać się od osoby, która naruszyła jej dobra osobiste zadośćuczynienia na doznaną krzywdę. Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 448 § 1 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio...

Rok 2023 r. przebiega w znacznej mierze pod znakiem zmian w prawie pracy i chociaż największe zmiany dotyczyły przepisów Kodeksu pracy, które zostały wprowadzone w pierwszej połowie roku, to w listopadzie ma miejsce kolejna zmiana na mocy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i...

Szanowni Państwo, Okres pandemii dotknął polski biznes i gospodarkę. Niektóre branże ucierpiały szczególnie mocno, prowadząc do zamknięcia niektórych firm lub znacznego ograniczenia działalności innych. Tarcze Finansowe PFR miały na celu pomóc przedsiębiorcom w tych trudnych czasach, ale wiele osób spotkało się z problemami, takimi jak konieczność zwrotu części przyznanej pomocy lub brak przyznania pomocy, pomimo...

Rozpoczął się Nowy Rok 2023, a z nim możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich na rozwój Państwa przedsiębiorstwa. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi programami i warunkami udzielenia dotacji. Aktualnie dostępne programy regionalne: Województwo mazowieckie: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług”. Konkurs skierowany...

Pakiet SLIM VAT 3 – od kiedy? Najważniejsze założenia.

Ustawodawca zapowiedział, iż pakiet SLIM VAT 3 prawdopodobnie zacznie obowiązywać na terytorium RP od 1 kwietnia 2023 r. Do najważniejszych zmian wprowadzonych niniejszą nowelizacją należy zaliczyć przede wszystkim zmiany w zakresie wydawania WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej), zmiany w definicji małego podatnika VAT, którym po zmianach będzie przedsiębiorca osiągający obroty do kwoty 2 000 000 euro...

Praktycznie o prawie pracy – o czym warto pamiętać przygotowując się do wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej.

Prace nad długo oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą do porządku prawnego przepisy dotyczące pracy zdalnej są od niedawna na finiszu, albowiem 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw niosącą ze sobą między innymi zmiany dotyczące wprowadzenia regulacji w zakresie pracy zdalnej. Zważywszy na fakt, że już w...

Oczym warto pamiętać przygotowując się do wejścia w życie nowych przepisów o kontroli trzeźwości

Prace nad długo oczekiwaną nowelizacją Kodeksu pracy wprowadzającą do porządku prawnego przepisy dotyczące kontroli trzeźwości są już mocno zaawansowane. 1 grudnia Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw niosącą ze sobą między innymi zmiany w zakresie badania trzeźwości. Zważywszy na fakt, że już w najbliższych dniach nad ustawą pochylą...

Koniec dokumentacji pośrednich transakcji z rajami podatkowymi

Od początku roku 2021 w zakresie cen transferowych obowiązywały regulacje dotyczące zarówno transakcji między podmiotami powiązanymi, jak i między podmiotami niepowiązanymi, gdzie wspólnym mianownikiem jest występowanie właściciela rzeczywistego w tzw. „raju podatkowym”. Zgodnie z brzmieniem przepisów podmioty, które w ciągu roku podatkowego przeprowadzają transakcje zakupowe, które w skali roku osiągają wartość 500 000 zł, zobowiązane były...

Zwolnienia podatkowe a prezenty świąteczne dla pracowników i kontrahentów. Wysokość limitów

Zbliża się Boże Narodzenie oraz koniec roku. Dla wielu przedsiębiorców to czas podsumowań, a co za tym idzie, czas wręczania prezentów swoim pracownikom oraz kontrahentom. Przyjrzyjmy się, co prawo podatkowe stanowi o tego typu zdarzeniach. W kontekście pracowniczym, ustawodawca jasno stawia sprawę i nakazuje opodatkować wszelkiego rodzaju przysporzenia majątkowe, które pracownicy otrzymują od swojego pracodawcy...